Mens Sp. z o.o.
ul. Dekabrystów 21/2, 45-061 Opole

Skanowanie laserowe 3D

Skanowanie laserowe obiektów 3D to nowy wymiar inwentaryzacji, absolutnie nieporównywalny z tradycyjną metodą pomiarów. Pozwala otrzymać dokładny model 3D obiektów architektury, obiektów zabytkowych, przemysłowych, wyrobisk kopalnych, elementów instalacji lub konstrukcji o dużych rozmiarach oraz wszelkich obiektów o dużych wymiarach.

Firma Mens Sp. z o.o. dysponuje najnowszym sprzętem do inwentaryzacji 3D wyprodukowanym przez wiodącego producenta aparatury pomiarowej na świecie. Skaner Firmy Faro Focus3D X120 to urządzenie średniego zasięgu, które umożliwia precyzyjne skanowanie w zasięgu do 120m.

Efektem skanowania 3D jest chmura punktów czyli zbiór milionów punktów umieszczonych w przestrzeni. Uzyskana chmura punktów poddana jest obróbce komputerowej przez naszych ekspertów i dopiero wówczas powstaje dokładny model 3D. Taki model pozwala na wykonanie dokumentacji technicznej skanowanego obiektu.

Przewaga technologii skanowania laserowego nad konwencjonalnymi metodami inwentaryzacyjnymi:

  • szybkość – skaner laserowy 3D kilkakrotnie zmniejsza czas potrzebny na realizację inwentaryzacji,
  • pomiar całej przestrzeni w trzech wymiarach – dokładność pomiaru do 2mm,
  • pełna cyfrowość pomiaru, w dowolnej chwili bez wychodzenia w teren, można odczytać potrzebne wymiary wykorzystując otrzymany plik komputerowy,
  • skanowanie 3D obiektów trudno dostępnych – elewacje, elementy na dużych wysokościach, instalacje wewnętrzne, elementy o skomplikowanej budowie,
  • możliwość sporządzenia dokumentacji technicznej obiektu- rysunki 2D, 3D, filmy, wycieczki multimedialne po obiekcie.

Nasz personel składający się z inżynierów budownictwa i architektów dopasuje ofertę do indywidualnych potrzeb klienta!