Mens Sp. z o.o.
ul. Dekabrystów 21/2, 45-061 Opole

Realizacje

 • Skanowanie 3D Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej w ramach zadania pt.: ” Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej ” .

Przedmiotem skanowania był Wielki Piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej założony w 1840 roku  przez Davida Loewenfelda, Moritza Friedlandera i Simona Loewi. Wówczas Wielki Piec nosił nazwę Friedenshütte. XIX wieczny obiekt został zeskanowany kompleksowo- poza piecem zeskanowano również wyciąg ukośny, nagrzewnice, odpylnik oraz sterownię. Zeskanowano cały teren dookoła obiektu. Wykonana inwentaryzacja została wykonana aby udokumentować stan obiektu – materiał przekazany w formie elektronicznej. Chmurę punktów wygenerowano w formatach .LAS oraz .PTS.

 • Skanowanie 3D Kościoła p.w. Św. Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej w ramach zadania pt.: ” Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej ” .

Przedmiotem skanowania był Kościół p.w. Św. Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej. Obiekt został wybudowany w 1903 roku jako dzieło Johannesa Franziskusa Klompa z Dortmundu – architekta pochodzenia holenderskiego. Jest to rzymskokatolicka świątynia parafialna Nowego Bytomia, obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej. Kościół zamyka od zachodu plac Jana Pawła II, który przylega do głównej ulicy Nowego Bytomia – ul Niedurnego.  Przed kościołem znajduje się rozległy plac. Obiekt zeskanowany został kompleksowo- zarówno w środku jak i na zewnątrz – łącznie z dachem. Do tych celów posłużył nam podnośnik koszowy. Efektem finalnym było stworzenie kolorowej chmury punktów w formatach . LAZ i .PTS, animacji. Dla wszystkich obiektów powstała strona :

http://wirtualnaruda.pl/3D.htm

 • Skanowanie 3D Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej w ramach zadania pt.: ” Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej ” .

Przedmiotem skanowania był jeden z dziesięciu  kościołów Rudy Śląskiej objętych zadaniem pt.: „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej” . Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej wzniesiony w latach 1900-1902 według projektu architekta Ludwiga Schneidera. Obiekt wybudowany został w stylu neoromańskim. Świątynia została zeskanowana kompleksowo- wewnątrz – zarówno  więźba dachowa jak i wieża oraz na zewnątrz- zeskanowano również dach.   Efektem finalnym było stworzenie kolorowej chmury punktów dla obiektu oraz animacji.

 • Skanowanie 3D Kościoła ewangelicko – augsburskiego w Rudzie Śląskiej w ramach zadania pt.: ” Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej ” .

Kościół został wzniesiony w latach 1901 -1902, posiada charakter neogotycki. Obiekt został zeskanowany w całości. Zgodnie z założeniem zamówienia, efektem finalnym było stworzenie kolorowej chmury punktów dla obiektu w formatach .LAZ i .PTS oraz  dwóch animacji. Chmurę punktów dla kościoła opublikowano na stronie:

http://www.wirtualnaruda3d.pl/ewangelicki/3dmodel_PL.html

 • Skanowanie 3D Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Bielszowicach  w ramach zadania pt.: ” Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej ” .

Przedmiotem skanowania był Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Bielszowicach powstały w 1883 r. na miejscu starego, istniejącego w tym miejscu od 1613 r. drewnianego kościółka wg projektu budowniczych z Gliwic Philippa i mistrza ciesielskiego Traufelda. Obiekt zeskanowano kompleksowo- zarówno w środku jak i na zewnątrz, łącznie z dachem. Efektem finalnym było stworzenie kolorowej chmury punktów dla obiektu oraz  dwóch animacji.

 • Skanowanie 3D Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca i Antoniego w Kochłowicach  w ramach zadania pt.: ” Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej ” .

Przedmiotem skanowania była rzymskokatolicka parafia w dekanacie Kochłowice w archidiecezji katowickiej. Została wzniesiona w 1869 roku. Patronami parafii są św. Wawrzyniec oraz św. Antoni z Padwy. Kościół parafialny zaprojektowany przez Ludwika Schneidera z Wrocławia poświęcił 19 grudnia 1909 dziekan ks. Franciszek Tylla z Chorzowa. Obiekt zeskanowano kompleksowo. Efektem finalnym było stworzenie kolorowej chmury punktów dla obiektu, animacji.

 • Skanowanie 3D Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Rudzie Śląskiej  w ramach zadania pt.: ” Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej ” .

Przedmiotem skanowania było Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – rzymskokatolicki kościół filialny – czyli wchodzący w skład danej parafii – lecz nie będący jego kościołem głównym. Kościół jest również sanktuarium maryjnym. Mieści się przy ulicy Wyzwolenia w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Kochłowice. Jest to najstarszy kościół w mieście – powstał w 1806 r. Obiekt został zeskanowany w całości. Efektem finalnym było stworzenie kolorowej chmury punktów dla obiektu, animacji.

 • Skanowanie 3D zabytkowego sufitu w Sali Marmurowej Zamku Królewskiego w Poznaniu.

  Obiekt: Zamek Królewski
  Przedmiotem skanowania był zabytkowy strop Sali Marmurowej mający formę kasetonów gipsowych. Zostały one wykonane w momencie budowy zamku, a więc w początkach XX wieku. W związku z toczącym się remontem Zamku, konieczne było rozebranie kasetonów, a następnie ich odtworzenie w pierwotnym kształcie. Jako efekt skanowania powstały: rzut całego sufitu oraz przekroje kasetonów.

3fsfs copy copy

 • Skanowanie 3D Kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim.

  Przedmiotem skanowania był zabytkowy kościół pw św. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim, XIX wieczny obiekt został zeskanowany kompleksowo zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wykonana inwentaryzacja została wykonana, aby udokumentować stan budynku w jego najdrobniejszych detalach – materiał przekazany w formie elektronicznej.

 • Inwentaryzacja 3D dawnego budynku plebani parafii rzymskokatolickiej w miejscowości Pokój.

  W związku z bardzo złym stanem technicznym nieużytkowanego budynku plebani, konieczne było jego zinwentaryzowanie, przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej – rzuty kondygnacji, przekroje charakterystyczne oraz elewacje budynku, aby możliwe było w przyszłości stworzenie projektu odtworzenia budynku.

 • Budynek w realizacji „Wieża Strzegomska” we Wrocławiu
  Wykonawca elewacji do przygotowania elementów konstrukcyjnych wymaga bardzo dokładnego pomiaru zwłaszcza elementów narożnych oraz wychwycenie wszelkich nierówności ściany. Przeprowadzona inwentaryzacja dala pełen trójwymiarowy obraz wykonanych żelbetowych ścian zewnętrznych budynku, co umożliwiło dokładne przygotowanie elewacji.
 • Elektrociepłownia EC3 w Łodzi – instalacja zasilania biomasa
  Przedmiotem inwentaryzacji były rurociągi napowietrzne służące do przesyłania biomasy z punktu rozładunku do kotłów głównych elektrociepłowni. Długość instalacji to około 2000 m , która przebiega na wysokości od 3 – 5 m powyżej poziomu terenu. Główny nacisk położony był na dokładne zwymiarowanie łuków zabudowanych w instalacji.
 • Budynki gospodarcze na terenie dawnego PGR w miejscowości Zborowskie
  Właściciel budynków dla celów adaptacji budynków gospodarczych na budynki magazynowe zlecił wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla obu budynków. W efekcie tego otrzymano pełną inwentaryzacje budynków obejmujące rzuty kondygnacji, przekroje budynku oraz elewacji.
 • Instalacja dozowania pasz na fermie drobiu
  Przed przystąpieniem do modernizacji instalacji dozowania pasz łączącej silos magazynowy, w celu dopasowania nowej instalacji do aktualnych warunków przestrzennych. Właściciel zlecił wykonanie inwentaryzacji przestrzeni w pobliżu silosu. Uzyskana chmura punktów posłużyła do zaprojektowania nowoczesnej instalacji paszowej.
 • Budynek mieszkalno-usługowy o pow. 4200m2 w Opolu
  Do celów adaptacji budynku dawnego akademika na budynek mieszkalny z funkcją usługową zlecono wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu. W efekcie otrzymano pełną inwentaryzację budynku obejmującą rzuty oraz przekroje przez kondygnację budynku.

kurpiowska1

 • Skanowanie 3D wykopalisk archeologicznych w centrum Wrocławia- ul. Jodłowa. Celem skanowania było udokumentowanie postępów prac oraz ich archiwizacja.

rzut

kloaki

 •  Skanowanie 3D działki budowlanej w celu uzyskania modelu terenu. Miejscowość- Grodziec.