Mens Sp. z o.o.
ul. Dekabrystów 21/2, 45-061 Opole

Technologia

Inwentaryzacja laserowa 3D polega na zeskanowaniu laserem działającym w 3 płaszczyznach otoczenia i wszystkich elementów znajdujących się w jego zasięgu.

Zasięg skanera wynosi 120 metrów z jednego stanowiska pracy. W trakcie pomiaru używanych jest od kilku do kilkudziesięciu stanowisk, w zależności od stopnia skomplikowania i rozmiarów skanowanego obiektu. Jednocześnie ze skanowaniem jest wykonywane zdjęcie, które daje możliwość przyporządkowania punktów do powierzchni.

Po wykonaniu skanu 3D zależnie od Państwa oczekiwań możemy przygotować oprócz tzw. chmury punktów, rysunki 2D- rzuty, przekroje, elewacje, wycieczki multimedialne oraz modele 3D.

Takie rozwiązanie daje pełen obraz kształtu i rozmiaru skanowanego obiektu. Dodatkowo przy wykorzystaniu chmury punktów, możliwe jest odczytanie dowolnych wymiarów już po opuszczeniu miejsca pomiarów bez konieczności obecności na miejscu.

Dokładność do 2mm przy zasięgu skanera do 120 m jest absolutnie nieosiągalna dla tradycyjnych metod pomiarowych.